چرا تغییر مشکل است؟

چرا تغییر بسیار مشکل است؟ | نقش مغز در فرآیند تغییر

حتی شاید طوطی سخنگوی مغزتان از این دلایل برای اثبات اینکه تغییر کردن مشکل است، استفاده کند. اگر معتقدید که تغییر کردن مشکل است، با هم کاملاً هم‌عقیده هستیم. از طرفی تغییر کردن ممکن است …

چرا تغییر بسیار مشکل است؟ | نقش مغز در فرآیند تغییر ادامه مطلب »