چطور بدون انگیزه تغییر کنیم

تغییر؛ بدون نیاز به انگیزه

معتقدیم اگرچه انگیزه داشتن برای تغییر بسیار مفید است؛ اما برای تغییر نیازی به انگیزه ندارید. بگذارید برایتان توضیح دهیم که چرا چنین ادعایی داریم. این ادعای بزرگی است، مگر نه؟ همچنین در ادامه برایتان …

تغییر؛ بدون نیاز به انگیزه ادامه مطلب »