مایندفولنس یا ذهن‌آگاهی چیست؟

ذهن‌آگاهی چیست؟ سیر تا پیاز مایندفولنس

اغتشاش ذهنی، آشفته بودن و نداشتن آرامش! این‌روزها همراه همیشگی ما هستند و شاید انسان بیش از هر زمان دیگری به دنبال فرمول آرامش است. اگر شما نیز چنین دغدغه‌ای را داشته باشید -که بعید …

ذهن‌آگاهی چیست؟ سیر تا پیاز مایندفولنس ادامه مطلب »