بازاریابی واقعی | تحولی در زندگی، اجتماع و کسب‌وکار

بازاریابی فقط ابزاری برای کسانی نیست که به‌صورت حرفه‌ای به این کار مشغول هستند. بازاریابی دانشی است که به همه‌کسانی که کالایی برای فروش، خدمتی برای عرضه، حرفی برای شنیدن و ایده‌ای برای انتشار دارند، …

بازاریابی واقعی | تحولی در زندگی، اجتماع و کسب‌وکار ادامه مطلب »